Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för augusti 2023

2023-09-05, kl. 10:17

Under augusti månad fortsätter flygets återhämtning och för tredje månaden i följd reser över tre miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser. Sammanlagt ökade flygresandet under månaden med åtta procent jämfört med augusti 2022. Utvecklingen är driven av en fortsatt stark efterfrågan för Europa-resandet även om takten mattas av något i augusti. Återhämtningen väntas fortsätta under hösten, men kan komma att påverkas av osäkerhetsfaktorer såsom en svagare ekonomisk utveckling och osäkert konjunkturläge.

Swedavias tio flygplatser erbjöd närmare 300 destinationer under sommaren och på Stockholm Arlanda är destinationsutbudet nu i stort sett tillbaka jämfört med utbudet före pandemin. Under augusti öppnade Florens, Århus, Larnaca med SAS via Arlanda. Under september öppnar Beirut från Arlanda med Eurowings.

Totalt reste drygt 3 miljoner resenärer via Swedavias flygplatser under augusti, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med augusti 2022 och utgör därmed 82 procent av resandet före pandemin 2019. Utrikesresandet ökade med 12 procent medan inrikesresandet minskade med 4 procent i augusti jämfört med förra årets augusti.

Utvecklingen är fortsatt främst driven av ett ökat utrikesresande via Stockholm Arlanda Airport. Utrikesresandet ökade totalt sett med 12 procent till drygt 2,4 miljoner resenärer jämfört med augusti föregående år, medan inrikesresandet minskade med 4 procent till drygt 600 000 resenärer.

Stockholm Arlanda Airport hade drygt 2,1 miljoner resenärer under månaden. Det är en ökning med 10 procent jämfört med fjolårets augusti. Utrikesresandet ökade med 12 procent under augusti månad medan inrikesresandet minskade med 1 procent jämfört med augusti i fjol.

Göteborg Landvetter Airport hade drygt 500 000 resenärer under augusti, en ökning med 8 procent jämfört med augusti 2022. Utrikesresandet utvecklades med 12 procent under månaden medan inrikesresandet minskade med 18 procent jämfört med augusti 2022.

Övriga Swedavia-flygplatser hade en varierad utveckling. Bland de regionala flygplatserna hade Luleå Airport, Kiruna Airport och Umeå Airport den starkaste utvecklingen under månaden, medan Åre Östersund, Bromma Stockholm Airport och Malmö Airport hade en svagare utveckling under månaden.

Mer utförlig information om Swedavias trafiksiffror och statistik finns tillgänglig här.