Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för mars 2023

2023-04-06, kl. 09:00

Under mars flög drygt 2,5 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser. Det är en ökning med drygt 40 procent jämfört med fjolårets mars och motsvarar 77 procent av nivåerna före pandemin 2019. Utvecklingen drivs av ett ökat utrikesresande, särskilt till Europa via Stockholm Arlanda, och flygbolagens fortsatta satsningar på ny trafik. Utrikestrafiken på Arlanda liksom resandet totalt sett vid Luleå och Kiruna ligger nu nära prepandeminivåerna. I slutet av månaden startade flygbolagens sommartrafikprogram som präglas av en stärkt tillgänglighet både till Europa, men även till USA. Sammantaget erbjuder Swedavias flygplatser över 300 destinationer i sommar – motsvarande drygt 90 procent av destinationsutbudet är nu tillbaka jämfört med före pandemin.

Drygt 90 procent av linjeutbudet är nu tillbaka på Swedavias flygplatser jämfört med före pandemin, vilket innebär drygt 300 destinationer med majoriteten på Stockholm Arlanda. I sommarprogrammet ingår 15 nya flyglinjer från Stockholm Arlanda och åtta nya linjer från Göteborg Landvetter, där sju linjer på Stockholm Arlanda är helt nya respektive två är helt nya på Göteborg Landvetter.

Nya flyglinjer som börjar trafikera Swedavias flygplatser under april och maj:

  • Göteborg Landvetter – Rom, Wizz
  • Göteborg Landvetter – New York, SAS
  • Göteborg Landvetter – Belgrad, Air Serbia
  • Stockholm Arlanda – Amman, Royal Jordanian
  • Stockholm Arlanda – Vasa, SAS
  • Stockholm Arlanda – New York, United

Totalt sett reste drygt 2,5 miljoner resenärer via Swedavias flygplatser under mars, vilket är en ökning med 43 procent jämfört med fjolårets marsresande och 77 procent nivåerna före pandemin, 2019. Utvecklingen är driven av ett ökat utrikesresande via Stockholm Arlanda och flygbolagens fortsatta satsningar på ny flygtrafik. Utrikesresandet ökade med 49 procent till drygt 1,7 miljoner jämfört med mars förra året, medan inrikesresandet ökade med 29 procent till nära 800 000.

Stockholm Arlanda Airport hade 1,7 miljoner resenärer under mars. Det är en ökning med 46 procent jämfört med mars i fjol och 81 procent av prepandeminivåerna 2019. Utrikesresandet ökade med 51 procent till nära 1,4 miljoner jämfört med mars 2022, medan inrikesresandet ökade med 29 procent till drygt 300 000 resenärer.

Göteborg Landvetter Airport hade totalt nära 400 000 resenärer under mars, en ökning med 43 procent jämfört med förra årets mars och 75 procent av 2019-årsnivåer. Utrikesresandet ökade med 45 procent och inrikesresandet ökade med 33 procent jämfört med mars i fjol.

Malmö Airport hade sammanlagt nära 107 000 resenärer under mars, vilket är en ökning med 21 procent jämfört med mars föregående år och 67 procent av nivåerna 2019. Utrikesresandet ökade med 26 procent jämfört med fjolårets mars medan inrikesresandet ökade med 17 procent.

Bromma Stockholm Airport hade sammanlagt 105 000 resenärer under mars, en ökning med 42 procent jämfört med fjolårets mars och 52 procent av prepandeminivåerna 2019. Utrikesresandet ökade med 101 procent till nära 17 000 resenärer, medan inrikesresandet ökade 35 procent till nära 90 000 resenärer.

Flygresandet vid Swedavia flygplatser övriga sex regionala flygplatser hade en varierande utveckling i mars, med en 26-36 procents ökning, jämfört med mars 2022. Luleå Airport, Åre Östersund Airport och Visby Airport var de tre regionala flygplatser med starkast resenärsutveckling under mars. På Luleå och Kiruna ökade resandet totalt sett till nivåer nära före pandemin 2019.

Mer utförlig information om Swedavias trafiksiffror och statistik finns tillgänglig här.