Gå till innehåll

2,7 miljoner resenärer vid Swedavias flygplatser i mars

2013-04-08, kl. 13:35

Antalet utrikesresenärer under mars månad ökade något jämfört med 2012 mätt i antal resenärer vid Swedavias elva flygplatser. Samtidigt minskade antalet resenärer inrikes vilket ledde till en minskning av det totala resandet med tre procent jämfört med samma period föregående år, huvudsakligen beroende på att påskhelgen i år inträffade under mars.

Under mars månad reste 2,7 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias elva flygplatser, en nedgång med tre procent jämfört med samma period föregående år. Antalet resenärer inrikes minskade med tio procent medan antalet resenärer utrikes ökade med två procent. Antalet resenärer inrikes var 1 100 000 och antalet resenärer utrikes 1 600 000.

-  Justerat för påskens påverkan ligger den jämförbara marstrafiken till och med något över förra årets vilket är en god utveckling givet konjunkturläget samt det faktum att 2012 var ett rekordår, säger Torborg Chetkovich, vd och koncernchef Swedavia. Att sedan antalet landningar minskat mer än antalet resenärer indikerar att flygets effektivitet ökat vilket ger positiva effekter bland annat vad gäller dess miljöpåverkan.

Under mars var antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser 16 700, vilket är nio procent färre än under samma månad 2012.

Hittills under hela 2013 har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser minskat med tre procent till 7 200 000. Antalet resenärer inrikes har under första kvartalet minskat med åtta procent jämfört med 2012 till 2 900 000, medan antalet resenärer utrikes har ökat med en procent till 4 300 000. Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser har hittills i år minskat med sex procent jämfört med perioden januari-mars 2012 till 47 100.