Gå till innehåll

2,8 miljoner resenärer under augusti

2012-09-06, kl. 10:00

Under augusti ankom eller avreste 2,8 miljoner resenärer vid någon av Swedavias elva flygplatser. Jämfört med samma månad föregående år motsvarar det en ökning med tre procent. Antalet utrikes resenärer ökade med tre procent och antalet inrikes resenärer ökade med två procent.

Under augusti reste 2,8 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar en ökning med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet utrikes resenärer ökade med tre procent till 1,9 miljoner resenärer och antalet inrikes resenärer ökade med två procent till 900 000 resenärer. Ackumulerat för perioden januari-augusti ökade antalet resenärer med fem procent till 21,5 miljoner.

- Flygresandet under sommarmånaderna har präglats av både utländska besökare och svenska privatresenärer. Trots att det finns en osäkerhet kring den allmänna ekonomiska utvecklingen i såväl Sverige som Europa, har det aldrig tidigare rest så många resenärer till eller från Swedavias flygplatser under augusti månad, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser var under augusti 16 000 vilket är en minskning med fem procent.