Gå till innehåll

3 miljoner resenärer vid Swedavias flygplatser i september

2012-10-05, kl. 08:29

Antalet resenärer vid Swedavias elva flygplatser var under september tre miljoner. Det är lika många resenärer som samma period 2011. Medan antalet utrikes resenärer ökar något minskar antalet inrikes resenärer i motsvarande mängd. Ökningen av utrikes resenärer var en procent medan minskningen av inrikes resenärer var tre procent. Hittills i år har antalet resenärer ökat med fyra procent.

Under september månad reste 3 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar lika många resenärer som föregående år. Antalet utrikes resenärer ökar med en procent till 1,8 miljoner resenärer och antalet inrikes resenärer minskar med tre procent till 1,2 miljoner.

- Svenska resenärer fortsätter att resa utomlands samtidigt som antalet utländska besökare minskar. Vi påverkas därmed alltmer av den ekonomiska situationen i delar av Europa, vilket accentuerar behovet av att utveckla Sverige som destination gentemot nya tillväxtmarknader, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Vid flertalet flygplatser sker en stor ökning av antalet utrikes resenärer, vilket beror på ökad direktcharter. Bland dessa märks Sundsvall Härnösand Airport samt Umeå och Luleå Airport med ökningar i antalet utrikes resenärer motsvarande 61 procent samt 28 procent. 

Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser under augusti var 18 200 vilket är en minskning med sex procent, jämfört med motsvarande period föregående år.