Gå till innehåll

Antalet flygresenärer ökade i maj

2012-06-07, kl. 09:45

Antalet resenärer till och från Swedavias elva flygplatser fortsatte att bli fler under maj månad. Jämfört med motsvarande period föregående år ökade antalet utrikes resenärer med tre procent samtidigt som antalet inrikes resenärer minskade med en procent. Totalt ökade antalet resenärer med två procent.

Under maj reste 3 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar en ökning med två procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet utrikes resenärer ökade med tre procent till 1,8 miljoner resenärer och antalet inrikes resenärer minskade med en procent till 1,2 miljoner resenärer.

- Utrikes resenärer fortsätter att utvecklas positivt vilket visar på ett ökat intresse för Sverige både som resmål och handelspartner. Flyget har dock en fortsatt utmanande situation och antalet förbindelser inom Sverige minskade under månaden. Till viss del kan de minskade antalet inrikes resenärer även förklaras med helgeffekter, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Ökningen av antalet utrikes resenärer består uteslutande av resenärer inom Europa, vilka ökade med fyra procent till 1,7 miljoner resenärer. Antalet interkontinentala resenärer minskade däremot med 16 procent, jämfört med samma period föregående år. Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser under maj var 22 300 vilket är en minskning med sex procent.