Gå till innehåll

Arlanda backar om planerad taxiförändring och tar fram annan lösning

2010-02-19, kl. 11:21

Stockholm-Arlanda airport har nu meddelat Konkurrensverket att man inte tänker genomföra den tidigare planerade förändringen för taxi på flygplatsen.

– Vi har skriftligen meddelat konkurrensverket att vi inte tänker genomföra den tidigare föreslagna förändringen på Arlanda. Istället jobbar vi nu på att ta fram en annan lösning för att möta både flygplatsens miljömål och resenärernas behov, säger Jan Lindqvist, informationschef på Arlanda.

I det ursprungliga förslaget ville Arlanda ge de mest efterfrågade taxibolagen egna filer vid terminal 5. Det bolag som använder störst antal miljöbilar skulle få filen närmast terminal. Dock bedömde Konkurrensverket att nyordningen skulle försvåra för mindre bolag att öka sin marknadsandel.

– Vi tar till oss de bedömningar som Konkurrensverket och Marknadsdomstolen gjort och håller nu på att ta fram en ny lösning för att stärka kundnöjdheten hos flygplatsens resenärer och minimera miljöbelastningen av flygplatsverksamheten, säger Jan Lindqvist.

För mer information:

Jan Lindqvist, informationschef, LFV-Arlanda, 0708-916 402