Gå till innehåll

Arlanda vinner ännu ett miljöpris

2010-11-19, kl. 14:32

Stockholm Arlanda Airport får tillsammans med Europark ta emot ALN Ecological Award för sitt arbete med att minska koldioxidutsläppen från taxiresandet från flygplatsen. Tillsammans har företagen minskat utsläppen med 9 386 ton koldioxid sedan införandet i mars i år.

Det är logistikcentrat Arlanda Logistic Network som står bakom det årliga priset som belönar betydelsefulla och innovativa miljölogistikarbete i anslutning till Arlandaområdet. Ett pris som 2010 tillfaller Arlanda och Europark för det nya framkallningssystem som premierar miljöbilar enligt ett system som bland annat bygger på lägst utsläpp, först i kön

– Vi har jobbat målmedvetet med att minska utsläppen från samtliga delar av flygplatsen i flera år. Idag står marktransporterna till och från flygplatsen för större delen av flygplatsens totala utsläpp och därför är det en prioriterad fråga för oss att minska dessa, vilket det nya framkallningssystemet onekligen gör, säger Thomas Cassel, kommersiell chef på Stockholm-Arlanda Airport.

Det nya taxiframkallningssystemet på Arlanda är ett världsunikt system som med automatik ger de bilar med minst miljöpåverkan kortast väntetid. Den kortare väntetiden har inneburit att sedan det nya taxisystemet driftsattes den 23 mars så har antalet miljötaxibilar ökat från 47 procent till dagens 84 procent.

- Vi är naturligtvis mycket stolta över att ta emot detta pris som är en bekräftelse på det miljöarbete vi genomför på flygplatsen. Att lyckats kombinera en påtaglig miljöförbättring med kraftigt ökad kundnöjdhet och bibehållen affärsnytta känns riktigt bra, säger Thomas Cassel.


Om Ecologistic Award
Ecologistic Award är initierat av DHL Global Forwarding och delas sedan tre år, årligen ut av Arlanda Logistic Network i samband med deras höstseminarium i november månad.

För mer information:
Thomas Cassel, kommersiell chef på Swedavia-Arlanda, 08-797 62 50
Anders Bredfell, presschef på Swedavia-Arlanda, 0708-916 401