Attraktivare flygplatser och resenärsnöjdhet i fokus

2013-04-29, kl. 10:03

Insatser för att göra flygplatserna mer attraktiva, stärkt finansiell effektivitet och viss nedgång i antalet resenärer sammanfattar det första kvartalet 2013. Kvartalets nettoomsättning ökade till 1 213 MSEK (1 160) och rörelseresultatet förbättrades till 146 MSEK (137).

Insatser för att göra flygplatserna mer attraktiva, stärkt finansiell effektivitet och viss nedgång i antalet resenärer sammanfattar det första kvartalet 2013. Kvartalets nettoomsättning ökade till 1 213 MSEK (1 160) och rörelseresultatet förbättrades till 146 MSEK (137).

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser minskade med 2,8 procent under årets första kvartal till 7,2 miljoner. Justerat för kalendereffekter stannar trafiknedgången för kvartalet dock vid omkring en procent.

Trots en svagare inledning på trafikåret har Swedavias omsättning ökat med 4,6 procent till 1 213 MSEK (1 160) under det första kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 146 MSEK (137) och periodens resultat blev 64 MSEK (59).

Swedavia har under kvartalet fortsatt investera i syfte att effektivisera resenärsflöden, göra flygplatserna mer attraktiva och utveckla det kommersiella utbud som möter resenärerna. Några exempel är den ombyggda utrikeshallen på Göteborg Landvetter Airport som invigdes den 19 februari och ombyggnationen av terminal 2 på Stockholm Arlanda Airport som invigdes efter kvartalets utgång den 23 april. Ombyggnationer pågår även på Kiruna Airport, Luleå Airport och Umeå Airport.

-  Ett viktigt mål för Swedavia är att resenärerna blir mer nöjda med sin flygplatsupplevelse, säger Torborg Chetkovich, vd och koncernchef Swedavia. Vi arbetar därför fokuserat med fortsatt utveckling av attraktiva flygplatsmiljöer och service i toppklass för att höja resenärsnöjdheten från dagens 68 procent till målet för 2014 om 80 procent nöjda resenärer. En förbättrad lönsamhet utgör en bra grund för detta arbete.

Under januari-mars uppgick Swedavias investeringar till totalt 193 MSEK (276). Som ett led i att säkerställa en effektiv finansiering för Swedavias verksamhet och investeringar genomfördes under det första kvartalet 2013 framgångrika obligationsemissioner om sammanlagt 2,5 miljarder SEK inom ramarna för det MTN-program (Medium Term Notes) som etablerades i december 2012. Obligationslånen ersätter tidigare banklån och gör det möjligt att fortsätta utvecklingen av än mer effektiva, hållbara, attraktiva och resenärsvänliga flygplatser.