Gå till innehåll

Efterfrågan på flyg till USA rekordstor

2011-05-13, kl. 09:25

Aldrig tidigare har så många velat resa till USA. Efterfrågan har ökat kontinuerligt det senaste året och befinner sig nu på rekordnivåer. Även inkommande resenärer från USA ökar kraftigt. Samtidigt ökar inte kapaciteten vad gäller direktlinjer i lika stor utsträckning, vilket medför att många resenärer tvingas till mellanlandningar innan de når sin slutdestination i USA.

Under det andra halvåret 2010 ökade antalet ankommande och avresande resenärer från Stockholm Arlanda Airport till destinationer utanför Europa med 16 procent. Den starka utvecklingen, som främst drivs av flygtrafik till USA, har fortsatt under 2011. Hittills i år har efterfrågan varit rekordstor med mer än 25 000 fler direktresenärer än i fjol, och antalet resenärer bara i april månad har överträffat det tidigare rekordåret 2000 med mer än 10 procent. Samtidigt skiljer sig flygkapaciteten åren emellan. Under sommaren 2011 är den avgående direktkapaciteten 6100 flygsäten per vecka, lika många som var tillgängliga under 2010. Jämfört med 2008 då direktkapaciteten var 8 300, är det en minskning med 27 procent. 

- Vi bedömer att den starka efterfrågan kommer att kvarstå och vi ser stora möjligheter att utveckla flygförbindelserna mellan Sverige och USA, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia

Eftersom flygtrafiken mellan USA och Sverige främst drivs av privatresenärer förklaras den stora efterfrågan med gynnsamma valutakurser samt fortsatt god ekonomi bland de svenska hushållen. Men även besökare från USA till Sverige ökar. Hittills i år har antalet gästnätter i stockholmsregionen från dessa resenärer ökat med 11 procent*. 

- Flygkapaciteten mellan USA och Sverige motsvarar i dagsläget inte den efterfrågan som finns. Situationen skapar gynnsamma förhållanden för fler flygförbindelser året runt till USA, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

På grund av den rådande situationen tvingas många resenärer mellan USA och Sverige välja att transferera i något av de europeiska länderna. Ska resan dessutom fortsätta vidare från inkommande flygplats i USA tillkommer ytterligare en transferering. Under sommaren flyger SAS, Delta och Continental dagligen direkt till New York. Dessutom flyger SAS direkt till Chicago.