Gå till innehåll

Engagerat miljöarbete ger utmärkelse

2012-10-10, kl. 09:30

Miljöarbetet vid Sveriges basutbud av flygplatser är nu ackrediterade enligt högsta nivå av Airport Carbon Accreditation (ACA). Swedavia, som driver de tio flygplatserna, har de senaste sju åren minskat utsläpp av fossil koldioxid med över 60 procent och målet är att vara helt fria från utsläpp 2020. Idag är tio av fjorton flygplatser i Europa som är ackrediterade enligt högsta nivån svenska.

- Utmärkelsen är ett viktigt kvitto på att vi bedriver resurseffektiva flygplatser med kontinuerligt lägre miljöpåverkan i fokus. I förlängningen innebär arbetet att vi kan öka vårt och våra kunders handlingsutrymme för att utveckla effektiva förbindelser till, från och inom Sverige, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Swedavia var 2006 det första större företaget i Sverige som valde att bli helt klimatneutrala. I samband med åtagandet ingår även att kartlägga samt utreda utifall kvarvarande utsläpp går att förebygga. Sedan dess har Swedavia minskat utsläppen av fossil koldioxid från flygplatserna med mer än 60 procent eller omkring 8 000 ton. Det framgångsrika miljöarbetet har kontinuerligt uppmärksammats genom svenska och internationella priser.

Genom att sprida kunskap mellan flygplatser har Swedavia nu lyckats med att få samtliga tio flygplatser inom basutbudet ackrediterade enligt den högsta nivån. Idag är därmed tio av fjorton flygplatser i Europa som nått den högsta nivån av ackreditering svenska. Utöver ett stort engagemang bland medarbetare har ambitiösa målsättningar varit viktiga framgångsfaktorer i arbetet.

Målsättningen inom Swedavia är att senast 2020 helt eliminera utsläpp av fossil koldioxid från den egna verksamheten. Fortfarande återstår viktiga frågor att lösa, bland annat behövs att förnybara drivmedel introduceras till tunga fordon. I samband med dagens utmärkelse samlade därför Swedavia beslutsfattare och experter med syfte att finna fortsatta vägar framåt.

Fakta Airport Carbon Accreditation
Bakom ackrediteringen, som kallas Airport Carbon Accreditation, står ACI Europe och WSP Environmental. ACI Europe är en sammanslutning av 440 flygplatser i Europa. WSP Environmental är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling. Antalet anslutna flygplatser har sedan starten 2009 mer än fördubblats till 55 stycken spridda över kontinenten. Under programmets två första år minskade utsläppen vid anslutna flygplatser med mer än 1,1 miljoner ton koldioxid.