Gå till innehåll

Ett effektivare Swedavia möter utmaningarna

2013-02-15, kl. 10:05

Ökning av antalet resenärer till 32,4 miljoner, fortsatt utveckling på hållbarhetsområdet samt investeringar i flygplatsutveckling och fastigheter sammanfattar Swedavias 2012. Årets nettoomsättning ökade till 4 965 MSEK (4 693) och rörelseresultatet uppgick till 831 MSEK (781).

Ökning av antalet resenärer till 32,4 miljoner, fortsatt utveckling på hållbarhetsområdet samt investeringar i flygplatsutveckling och fastigheter sammanfattar Swedavias 2012. Årets nettoomsättning ökade till 4 965 MSEK (4 693) och rörelseresultatet uppgick till 831 MSEK (781).

Under 2012, Swedaviakoncernens tredje verksamhetsår, slogs nytt rekord med 32,4 miljoner resenärer, en ökning med 2,7 procent jämfört med 2011. Fler resenärer är en av de faktorer som bidragit till att omsättningen 2012 ökade till 4 965 MSEK (4 693). Swedavias rörelseresultat ökade under året till 831 MSEK (781) och årets resultat uppgick till 447 MSEK (438).

Swedavias elva flygplatser hade under det fjärde kvartalet 7,9 miljoner passagerare vilket är en minskning med 1,1 procent jämfört med samma period föregående år. Under fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen till 1 333 MSEK (1 202), rörelseresultatet ökade till 168 MSEK (116) och periodens resultat uppgick till 79 MSEK (68).

- Fler resenärer via våra flygplatser och fortsatt effektivisering av vår verksamhet lägger grunden för vårt resultat, säger Torborg Chetkovich, vd och koncernchef Swedavia. Den avmattning vi ser i resandet under fjärde kvartalet visar på vikten av att vi fortsätter att utveckla vår effektivitet, våra flygplatsmiljöer och våra insatser för att tillsammans med andra aktörer stärka Sveriges position som attraktiv destination.

Under 2012 uppgick Swedavias investeringar till totalt 3 418 MSEK (1 057). Den enskilt största investeringen under perioden är Swedavia Real Estates förvärv av sex separata byggnader från SAS om 1 775 MSEK som genomfördes den 29 juni. Detta som ett led i Swedavias ambition att utveckla områdena kring flygplatserna med syfte att stärka deras konkurrenskraft. Större investeringar har även gjorts vid framförallt Stockholm Arlanda Airport samt Göteborg Landvetter Airport för att öka kapaciteten och göra flygplatserna mer attraktiva och resenärsvänliga.

Swedavia blev under 2012 miljöcertifierat enligt ISO 14001. Efter ett målmedvetet klimatarbete är nu alla Swedavias tio flygplatser inom det nationella basutbudet klimatcertifierade enligt den högsta nivån av Airport Carbon Accreditation (ACA).