Gå till innehåll

Fler resenärer väljer flyget

2013-12-05, kl. 09:00

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade under november med fyra procent jämfört med samma period föregående år. Totalt reste eller ankom 2,8 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna. Den starkaste utvecklingen skedde inom utrikesresandet där antalet resenärer ökade med fem procent till 1,6 miljoner. Hittills i år har antalet resenärer ökat med en miljon resenärer.

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade under november med fyra procent jämfört med samma period föregående år.  Totalt reste eller ankom 2,8 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna. Den starkaste utvecklingen skedde inom utrikesresandet där antalet resenärer ökade med fem procent till 1,6 miljoner. Hittills i år har antalet resenärer ökat med en miljon resenärer.

Under november reste 2,8 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias tio flygplatser. Därmed har antalet resenärer vid flygplatserna hittills i år ökat med en miljon till 31 miljoner. November månads ökning om fyra procent fördelas mellan utrikes resenärer, fem procent, och inrikes resenärer två procent. Båda jämfört med samma period föregående år.

- Svensk tillgänglighet har stärkts genom att flera av våra flygbolagspartners valt att genomföra satsningar vid flygplatserna. Därigenom har också förutsättningarna för ökat socialt och ekonomiskt utbyte utvecklats positivt, såväl nationellt som internationellt, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser under november var 17 600 vilket är en ökning med en procent jämfört med föregående år. Hittills i år har antalet landningar ökat med 2 procent till 185 000.