Gå till innehåll

Fler resenärer väljer flyget

2012-05-07, kl. 08:55

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser fortsätter att bli fler. Jämfört med samma period föregående år ökade antalet resenärer under april med fem procent eller 136 000 fler resenärer. Under månaden reste därmed totalt 2,7 miljoner resenärer till eller från någon av de elva flygplatserna.

Under april månad reste 2,7 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar en ökning med fem procent, eller 136 000 resenärer, jämfört med motsvarande period föregående år. Inrikestrafiken ökade med fyra procent till 1,1 miljoner resenärer och utrikestrafiken med sex procent till 1,6 miljoner resenärer.

- Även om resenärerna blir fler ser vi tecken på en mer utmanande fortsättning av året. De moderniseringar som nu genomförs måste därför fullföljas med syfte att öka effektiviteten och fortsätta stärka flygets konkurrenskraft, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Medan inga märkbara förändringar under perioden skett avseende antal resenärer utanför Europa ökade antalet utrikes resenärer inom Europa med sju procent till 1,5 miljoner resenärer.

Den största procentuella ökningen av det totala antalet resenärer skedde vid Malmö Airport, 19 procent, följda av Kiruna Airport, 13 procent, samt Bromma Stockholm Airport, 9 procent. Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser under april var 16 600 vilket är en minskning med två procent.