Gå till innehåll

Fler resenärer vid flygplatserna

2012-04-04, kl. 10:49

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser fortsätter att öka i antal. Under mars 2012 ökade det totala antalet resenärer med sju procent jämfört med samma period föregående år. Framförallt sker tillväxten inom Sverige samt inom Europa. Antalet inrikes resenärer ökade med sex procent och antalet resenärer till destinationer inom Europa med nio procent.

Under mars månad reste 2,8 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar en ökning med sju procent jämfört med motsvarande period föregående år. Inrikestrafiken ökade med sex procent till 1,2 miljoner resenärer och utrikestrafiken med åtta procent till 1,6 miljoner resenärer. Inom utrikestrafiken är det antalet resenärer inom Europa som ökar mest, tillväxten motsvarar nio procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgår nu till 1,4 miljoner.

- Antalet flygresenärer fortsätter att bli fler varpå vi inom Swedavia nu genomför storsatsningar vid ett flertal av våra flygplatser för att möta det ökade behovet av resande liksom de krav resenärerna ställer på oss, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser under mars var 21 080 vilket är en minskning med två procent, jämfört med motsvarande period föregående år.