Gå till innehåll

Fler utrikes resenärer under juli

2012-08-07, kl. 10:00

Antalet resenärer som reste till eller från någon av Swedavias elva flygplatser var under juli 2,6 miljoner. Det är en ökning med en procent, jämfört med samma period föregående år. Utrikes resenärer ökade med två procent medan antalet inrikes resenärer var lika många som föregående år.

Under juli reste 2,6 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar en ökning med en procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet utrikes resenärer ökade med två procent till 1,9 miljoner resenärer medan antalet inrikes resenärer inte uppvisade någon förändring med 700 000 resenärer.

Antalet landningar i linjefart och charter vid flygplatserna minskade under perioden med sex procent till 13 100.