Gå till innehåll

Flygresandet kraftigt upp under 2010

2011-01-07, kl. 15:26

28,5 miljoner passagerare flög från Swedavias flygplatser under 2010. Det är en ökning med fem procent jämfört med 2009. Utrikestrafiken ökade med åtta procent till 17,1 miljoner passagerare och inrikestrafiken ökade med en procent och uppgick till 11,4 miljoner.

 

-Det handlar om en kraftfull passagerartillväxt under året, trots askmoln, strejker och kraftiga snöoväder. Särskilt andra halvan av året har uppvisat stadigt ökat resande vid nästan alla våra flygplatser, säger Swedavias marknadschef Mats Sigurdson.

Under december 2010 flög 2,2 miljoner passagerare från Swedavias flygplatser. Det är en ökning med tio procent jämfört med samma månad 2009. Antalet landningar i linjefart och charter ökade med fyra procent under december.

Ökat affärsresande och nya flyglinjer 
Affärsresenärerna har återvänt efter nedgången 2009 vilket bland annat medfört ökat resande på flera inrikeslinjer. Det ökade passagerarunderlaget både in- och utrikes har skapat förutsättningar för fler avgångar och nya flyglinjer under 2010. Detta har bidragit till ökad tillgänglighet i flera av de regioner där Swedavia driver flygplatser.

För ytterligare kommentarer kontakta Mats Sigurdson på telefon 0733-23860