Gå till innehåll

Förslag framme om övertagande av Sundsvall Härnösand Airport

2012-06-21, kl. 13:00

Swedavias förhandlingsdelegation och motsvarigheten från Sundsvall, Timrå samt Härnösands kommuner har arbetat fram ett förslag till överenskommelse vilken innebär att kommunerna gemensamt övertar ägandet och den långsiktiga utvecklingen av flygplatsen från och med den 1 april 2013.

Sundsvall Härnösand Airport ingår inte i det av riksdagen beslutade basutbudet av flygplatser i Sverige. Därför har Swedavia tillsammans med Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner fört diskussioner avseende ägandet av flygplatsen liksom den långsiktiga utvecklingen. Nu föreslår förhandlingsdelegationerna att kommunerna övertar flygplatsen från och med den 1 april 2013.

- Vi är övertygade om att regionen tillsammans har goda förutsättningar att vidareutveckla såväl flygplats som tillgänglighet till och från regionen. Samtidigt är vi glada att våra medarbetare nu får besked om när förändringen av ägandet sker, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

- Flygplatsen kommer även fortsättningsvis bidra starkt till regionens konkurrenskraft och våra möjligheter att utvecklas som en attraktiv destination. Vi ser också goda möjligheter för olika aktörer att samverka kring gemensamma intressen i flygplatsens utveckling, säger Magnus Sjödin, kommunstyrelsens ordförande, Sundsvall kommun.

- Vi vet att flygplatsen är en mycket viktig förutsättning för tillväxt i vårt näringsliv. Vi tror starkt på ett framåtsyftande samarbete mellan kommunerna och företagen för en positiv utveckling av regionen, säger Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande, Timrå kommun.

- Jag menar fortfarande att det är beklämmande att regeringen i sitt beslut 2009 inte lät Midlanda ingå bland de tio nationellt prioriterade flygplatserna. Midlanda har under överskådlig tid en nyckelroll för länets och kommunernas utveckling. Tar vi nu över ansvaret ska vi göra det på ett professionellt och hållbart sätt, säger Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, Härnösand kommun

Under hösten kommer respektive kommuns kommunfullmäktige att fatta beslut i frågan samt behandlas i Swedavias styrelse.

 

För ytterligare information, kontakta:

Swedavias pressavdelning, tel. 010-10 90 100 eller press@swedavia.se

Bill Bengtson, Timrå kommun, tel. 070-590 18 43 eller bill.bengtson@timra.se