Gå till innehåll

Första rapporten i PFOS-studie klar

2010-11-12, kl. 11:03

2007 gjordes en fördjupad studie av förekomsten av PFOS (perfluoroktansulfonat) runt Göteborg Landvetter Airport. Flygplatsen tog, då det upptäcktes förhöjda halter av kemikalien, initiativ till ett forskningsprojekt som syftar till att utreda och kartlägga PFOS-förekomst, spridning och risker för människor och miljö samt undersöka möjliga åtgärder

. Idag lämnas den första rapporten i det femåriga forskningsprojektet som finansieras av Swedavia i samarbete med Naturvårdsverket och som genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Rapporten visar på förhöjda halter av ämnet i vattendrag nära Göteborg Landvetter Airport. Det handlar dock om nivåer där bad eller normalt intag av fisk inte anses skadligt för människor.

Göteborg Landvetter Airport arbetar intensivt med att minimera sin egen miljöpåverkan.
– Vid årsskiftet tar vi vårt nya reningsverk i bruk där vi bland annat använder oss av en kolavskiljningsmetod som har visat sig vara mycket effektiv i vårt mål att förhindra läckage av PFOS från flygplatsområdet, säger Sandra Brantebäck miljöchef Göteborg Landvetter Airport.

PFOS är ett ämne som är oerhört spritt i världen och finns i diverse produkter. Det tillverkas inte längre i Europa och USA, men har funnits i impregneringsmedel, hydrauliska system, brandskyddsprodukter med mera. 2007 hittades PFOS i vattendrag nära Göteborg Landvetter Airport. Ämnet kommer bland annat från det brandsläckningsskum som tidigare användes på flygplatsens brandövningsplats. 
- Eftersom vi har PFOS i vår omgivning kommer vi att ha ett konstant läckage, men det kommer att avta över tiden på grund av att vi inte längre övar med brandsläckningsskum som innehåller PFOS samt att vi inför reningstekniken, säger Sandra Brantebäck.

2007 slutade Göteborg Landvetter Airport att öva med det brandsläckningsskum som innehåller PFOS. Nya regler för perfluoroktansulfonat trädde i kraft den 27 juni 2008. De nya reglerna innebär förbud mot att använda PFOS och ämnen som kan brytas ned till PFOS i kemiska produkter och varor. Brandsläckningsskum som innehåller PFOS och som