Gå till innehåll

Fortsatt ökning av flygresenärer i oktober

2016-11-07, kl. 09:00

Oktober månads statistik över antalet flygresenärer på Swedavias flygplatser visar en 3-procentig ökning jämfört med samma månad förra året. Under årets tio första månader har passagerarantalet ökat med 5 procent jämfört med ifjol.

Under oktober i år reste 3 566 000 passagerare till eller från någon av Swedavias tio flygplatser (+3%). Antalet utrikesresenärer uppgick till 2 260 000 (+4%) och antalet som reste inrikes var 1 306 000 (+3%).

Totalt under året har 33 313 000 passagerare rest till eller från Swedavia-flygplatserna, vilket motsvarar en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period 2015. Antalet utrikesresenärer har ökat med 5 procent, till 21 949 000. Det är den interkontinentala trafiken (utanför Europa) som ökat mest relativt sett, 9 procent.

Inrikesresenärerna har ökat med 3 procent, till 11 364 000, under årets tio första månader.

Antalet landningar i linjetrafik och charter på Swedavias flygplatser uppgår i oktober till knappt 20 000, en ökning med 2 procent jämfört med oktober i fjol.

Antalet passagerare i oktober ökar på alla Swedavias flygplatser utom på Bromma Stockholm och Göteborg Landvetter som båda visar en nedgång på 2 procent jämfört med oktober förra året.

På Stockholm Arlanda Airport ökar antalet passagerare i oktober med 6 procent jämfört med oktober 2015.

Totalt under året uppvisar dock alla flygplatser utom Kiruna (-2%) en positiv trend för antalet flygresenärer.

Att notera i oktober månads statistik:

  • På Stockholm Arlanda Airport är ökningen av antalet resenärer 6 procent i oktober såväl som för årets tio första månader. Det totala antalet passagerare på Arlanda under året passerar under oktober 20 miljoner.
  • Totalt under årets tio första månader har antalet passagerare på Swedavias flygplatser ökat med 5 procent. 9 av 10 flygplatser visar en positiv trend vad gäller antalet passagerare under året.

Trafikstatistiken för Swedavias tio flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.