Gå till innehåll

Fortsatt stark utveckling för flyget

2014-03-05, kl. 08:00

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade under februari med sju procent jämfört med motsvarande månad 2013. Totalt reste eller ankom 2,4 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna vilket är en ökning med drygt 160 000.

Under februari reste 2,4 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias flygplatser. Antalet resenärer är därmed sju procent fler jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet utrikes resenärer var 1,4 miljoner och antalet inrikes resenärer nära en miljon. Ökningen är därmed sju procent för både utrikes- respektive inrikesresandet.

- Precis som förra året är det i Sverige som den största ökningen av resenärer i Skandinavien sker. Vi möter utvecklingen med omfattande investeringar där bland annat den historiska infrastruktursatsningen vid Arlanda  är nödvändig för att säkra en fortsatt tillväxt i hela Sverige, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Hittills under 2014 har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökat med åtta procent till 4,8 miljoner. Antalet resenärer inrikes har under januari och februari ökat med sju procent till 1,9 miljoner jämfört med samma period 2013, medan antalet utrikes resenärer har ökat med åtta procent till 2,9 miljoner.

Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser har hittills i år ökat med fyra procent till 30 800 jämfört med perioden januari-februari 2013.