Gå till innehåll

Fortsatt stark utveckling för utrikesresandet

2014-06-05, kl. 09:00

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med fyra procent under maj månad jämfört med samma period 2013. Totalt reste eller ankom 3,2 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna vilket är en ökning med drygt 130 000. Utrikesresandet ökade med hela åtta procent.

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med fyra procent under maj månad jämfört med samma period 2013. Totalt reste eller ankom 3,2 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna vilket är en ökning med drygt 130 000.

Under maj reste drygt 3,2 miljoner till eller från någon av Swedavias flygplatser. Det totala antalet resenärer är därmed fyra procent fler jämfört med maj månad föregående år. Mätt i antalet resenärer motsvarar ökningen med drygt 130 000. Antalet utrikesresenärer var 2 miljoner vilket är en ökning med hela åtta procent jämfört med samma månad förra året. Inrikesresandet var 1,2 miljoner under perioden, en minskning med en procent jämfört med samma månad förra året. Minskningen beror i första hand på kalendereffekter, där maj i år hade två fler klämdagar. Hittills i år har inrikesresandet ökat med fem procent jämfört med de fem första månaderna 2013.

– Det ökande utbudet av direktdestinationer välkomnas av resenärer och stimulerar resande. Samtidigt ser vi goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling och fler satsningar från flygbolag, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Hittills under 2014, januari-maj, har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökat med sju procent till 13,9 miljoner. Antalet utrikesresenärer har hittills i år ökat med åtta procent och uppgår till totalt 8,4 miljoner och antalet resenärer inrikes har ökat med fem procent till 5,5 miljoner

Antalet landningar i linjefart och chartertrafik har under året, januari-maj, ökat med fyra procent till knappt 85 000 jämfört med motsvarande perioden förra året.