Gå till innehåll

Fortsatt tillväxt av flygresenärer i augusti

2013-09-06, kl. 08:30

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med sju procent under augusti jämfört med motsvarande period föregående år. Därmed har antalet resenärer vid de tio flygplatserna hittills i år vuxit med 600 000 eller tre procent jämfört med 2012. Framförallt utvecklas utrikesresandet positivt med en ökning motsvarande tio procent under augusti.

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med sju procent under augusti jämfört med motsvarande period föregående år. Därmed har antalet resenärer vid de tio flygplatserna hittills i år vuxit med 600 000 eller tre procent jämfört med 2012. Framförallt utvecklas utrikesresandet positivt med en ökning motsvarande tio procent under augusti.

Under augusti månad reste nära tre miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias tio flygplatser, en uppgång med sju procent jämfört med samma period föregående år. Antalet resenärer inrikes ökade med två procent till 950 000 och antalet utrikes resenärer ökade med tio procent till 2 030 000.

- Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på effektiva förbindelser såväl inom som utom landets gränser. Tillväxten skapar också förutsättningar för att attrahera ytterligare förbindelser och vi under senare tid nåtts av flertalet positiva besked från flygbolag, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Under augusti var antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser 16 600, vilket är sex procent fler än under samma månad 2012.

Hittills under 2013 (jan-aug) har nära 22 miljoner resenärer flugit till eller från någon av Swedavias flygplatser, en ökning med tre procent jämfört med samma period 2012.