Gå till innehåll

Framgångsrikt klimatarbete i fokus under kvartalet

2012-10-30, kl. 10:00

2012-10-30 10:00:00

Vid Swedavias flygplatser reste eller ankom 8,4 miljoner resenärer under det tredje kvartalet 2012, vilket är en ökning med 1,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt ackrediterades klimatarbetet vid samtliga Swedavias flygplatser inom basutbudet enligt högsta nivå. Tio av totalt fjorton flygplatser i Europa med denna status drivs och utvecklas därmed av Swedavia. Under kvartalet redovisar Swedavia en omsättning på 1 223 (1 144) MSEK. Rörelseresultat för koncernen var under samma period 297 (255) MSEK. Genomförda investeringar under perioden var 461 (363) MSEK och periodens resultat uppgick till 190 (164) MSEK.

– En avtagande resenärstillväxt i kombination med investeringsbehov för att bättre anpassa flygplatserna efter behov från resenärer och partners tydliggör fortsatta effektiviseringsåtgärder. Naturligtvis är det då glädjande att samtidigt leda utvecklingen mot långsiktigt hållbara flygplatser i Europa, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

I samband med delårsrapporten för perioden juli-september 2012 redovisar Swedavia för första gången två rörelsesegment, Flygplatsverksamhet och Real Estate.

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet via: http://www.swedavia.se/om-swedavia/detta-ar-swedavia/ekonomi/finansiell-information/