Gå till innehåll

Göteborg Landvetter Airport bland de bästa på klimatmärkning i Europa

2010-12-28, kl. 10:34

Göteborg Landvetter Airport har målmedvetet satsat på att minska sina koldioxidutsläpp. Ett arbete som nu resulterat i att flygplatsen ackrediterats och blivit klimatmärkt enligt europeisk standard

– Klimatmärkningen är ett kvitto på att vi är bland de bästa flygplatserna i Europa när det gäller att arbeta med miljöfrågor, säger Olle Sundin, flygplatschef på Göteborg Landvetter Airport.
 
Göteborg Landvetter Airport lämnade under hösten in en ansökan om klimatmärkning till Airport Council International Europe. De har nu klimatmärkt flygplatsen enligt det högsta kriteriet (Nivå 3+). Flygplatsen är den åttonde i Europa att klara denna högsta nivå och den fjärde flygplatsen i Swedavia. 

Göteborg Landvetter Airport arbetar aktivt med att mäta, reducera samt sätta mål för att minska sina koldioxidutsläpp. Flygplatsen har också ett nära samarbete med andra företag som är verksamma inom flygplatsområdet för att även de ska mäta och reducera utsläppen. 
– Vi har under de senaste åren gjort stora miljöinvesteringar och är starkt engagerade i klimat- och miljöfrågor. Klimatmärkningen av Göteborg Landvetter Airport stimulerar oss att fortsätta arbeta med de här frågorna, säger flygplatsens miljöchef Sandra Brantebäck.

Göteborg Landvetter Airport lyckades nå den högsta nivån eftersom flygplatsen är helt klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten. De utsläpp flygplatsen inte lyckats minska klimatkompenseras genom ekonomiska bidrag till projekt i andra länder som minskar koldioxidutsläpp, bland annat ett vindkraftprojekt i Kina, trädplantering på Costa Rica och biobränslebaserad värmeproduktion i Sydafrika.

Tre andra flygplatser i Swedavia som genomfört klimatmärkningen är Stockholm Arlanda Airport, Stockholm Bromma Airport och Umeå City Airport. 
Bakom ackrediteringen, som kallas Airport Carbon Accreditation, står ACI Europé och det globala analys- och teknikföretaget WSP Environmental. ACI Europe är en sammanslutning av 440 flygplatser i Europa. WSP Environmental är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om klimatmärkning på www.airportcarbonaccreditation.org