Gå till innehåll

Göteborg Landvetter Airport söker dialog inför nytt miljötillstånd

2010-04-12, kl. 10:41

Göteborg Landvetter Airport bjuder nu in till samråd inför en planerad ansökan om ett nytt miljötillstånd.


- Vi gör en ansökan dels för att förbereda oss inför en framtida trafikökning som kommer att överstiga dagens tillstånd på 80 000 rörelser per år och dels har vi ett gammalt tillstånd från 1976 där villkoren behöver ses över, säger Sandra Brantebäck, miljöchef på Göteborg Landvetter Airport.

Göteborg Landvetter Airport är viktig för regionens utveckling och framtidsprognoser visar att allt fler kommer att välja att flyga från flygplatsen. Dagens miljötillstånd ger utrymme för 80 000 flygrörelser per år. Varje start eller landning räknas som en flygrörelse. Med den nuvarande trafikökningen kommer taket att nås inom några år. Flygplatsen förbereder sig därför för framtiden och avser att under våren 2011 lämna in en ansökan om ett nytt miljötillstånd för sammanlagt 120 000 flygrörelser per år.

- Under den närmaste månaden kommer vi att genomföra drygt tio samråd med länsstyrelsen, berörda kommuner, verksamhetsutövare och andra, säger Sandra Brantebäck, miljöchef på Göteborg Landvetter Airport.

- I ett första steg kommer vi att berätta om våra planer och ta in synpunkter från alla berörda parter. Och till hösten kommer vi att bjuda in till en ny omgång samråd med bland annat allmänheten. Det är en mycket spännande och intensiv tid som ligger framför oss. Vi ser verkligen fram emot en bra dialog med myndigheter, kommuner och våra grannar.

Flygplatsens ansökan kommer att lämnas, tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning, till Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Miljödomstolen kommer efter förhandlingar att meddela en dom och fastställa villkoren.