Gå till innehåll

Göteborg Landvetter kopplar ihop City Airlines inrikesnät med Europ

2010-02-02, kl. 10:37

Med nya konceptet Göteborg Transfer blir det nu möjligt att snabbt, smidigt och bekvämt byta flygplan på Göteborg Landvetter och resa vidare ut i Europa. Med direktanslutning till ett 40-tal destinationer binder flygplatsen och City Arline samman tiotalet skandinaviska regioner med Europa.

- Vi investerar sammanlagt 75 miljoner kronor under en tvåårsperiod, säger Olle Sundin, flygplatschef Göteborg Landvetter Airport. Vårt nya koncept Göteborg Transfer gör det smidigt och enkelt att byta från en inrikes- till en utrikesdestination. Satsningen skapar även förutsättningar för att få fler direktdestinationer från vår flygplats.

Lennart Olausson, VD för Business Region Göteborg, ser mycket positivt på flygplatsen och City Airlines satsning:
- Göteborg Landvetter Airport spelar en stor roll för tillväxten och sysselsättningen i Göteborgsregionen. Flygplatsen är också viktig mot bakgrund av att ungefär var fjärde anställd inom det privata näringslivet i regionen arbetar i ett utlandsägt företag. Många av dessa företag är verksamma inom internationell handel på många olika marknader. Effektiva transporter och kommunikationer är därför extremt viktigt för vår region, säger Olausson.

Forskning har visat att ökad tillgänglighet via flyg inom och till Sverige skapar nya möjligheter för turist- och besöksnäringen.
- För att Göteborg långsiktigt skall utvecklas som turist-, mötes- och evenemangsstad är tillgänglighet en avgörande fråga. Detta är en unik satsning som gör Göteborgsregionen ännu mer attraktiv som destination, säger Leif Nilsson, VD för Göteborg & Co.

- Vi har i dag ett av Europas bästa samarbete mellan flygplats, kommun, region och näringslivsföreträdare. Göteborg Landvetter Airport och City Airlines satsning är en viktig pusselbit i det fortsätt framgångsrika samarbetet för att stärka regionens konkurrenskraft, säger flygplatschefen Olle Sundin.