Gå till innehåll

Gott verksamhetsår för Swedavia

2012-02-15, kl. 10:00

Ökat flygresande i kombination med fortsatt kostnadskontroll är orsakerna till helårsresultatet för Swedavia. Koncernen redovisar ett rörelseresultat för 2011 på 737 MSEK (400). Omsättningen var 4 693 miljoner kronor (4 312).

Under Swedavias andra verksamhetsår redovisas ett rörelseresultat på 737 MSEK (400). Omsättningen under motsvarande period uppgick till 4 693 MSEK (4 312) och resultat efter skatt uppgick till 375 MSEK (-45).

– I grunden är resultatet en följd av att fler väljer att flyga. Samtidigt har vi fortsatt att effektivisera vår verksamhet och utnyttja den samlade kompetensen genom hela koncernen, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Totalt reste 31,5 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias elva flygplatser under 2011. Det motsvarar en ökning om 13 procent. Passagerartillväxten sker i kombination med utökat utbud av destinationer vid flertalet av flygplatserna.

– Samtidigt som osäkerheten avseende passagerarutvecklingen är större nu än tidigare bedömer vi att den eventuella påverkan blir mindre än i övriga Europa, till följd av en mer stabil ekonomisk utveckling i Sverige, säger Torborg Chetkovich.

Swedavia har under perioden redovisat engångsintäkter om 56,8 MSEK (0) från avyttringar av flygplatser och mark samt genomfört investeringar om 1 057 (608). Syfte med investeringarna är framförallt att säkerställa ökad kapacitet och en förbättrad resenärsupplevelse i samband med långsiktig positiv utveckling av antalet resenärer.

För ytterligare kommentarer kontakta:

Pressavdelning Swedavia, tel. 08-797 87 77 eller press@swedavia.se