Gå till innehåll

Gröna inflygningar minskade koldioxidutsläpp med 450 ton

2010-03-11, kl. 10:39

De gröna inflygningarna till Göteborg Landvetter Airport ökade under 2009 med 20 procent. Resultatet är en minskning av koldioxidutsläppen med 450 ton. - Det är en glädjande utveckling. Det visar att vårt arbete med att skapa miljösmarta flygvägar och minska flygets miljöpåverkan är framgångsrikt, säger Sandra Brantebäck miljöchef på Göteborg Landvetter Airpor

De gröna inflygningarna till Göteborg Landvetter Airport ökade under 2009 med 20 procent. Resultatet är en minskning av koldioxidutsläppen med 450 ton. 

- Det är en glädjande utveckling. Det visar att vårt arbete med att skapa miljösmarta flygvägar och minska flygets miljöpåverkan är framgångsrikt, säger Sandra Brantebäck miljöchef på Göteborg Landvetter Airport.

Hälften av alla landningar på Göteborg Landvetter Airport under 2009 var gröna. Det betyder att flygplanen har landat genom att sjunka kontinuerligt med mindre gaspådrag och på så sätt bidragit till att minska både koldioxidutsläpp och buller. 
- Vi har förbättrat oss markant, 20 procent fler gröna inflygningar jämfört med året innan. Sammanlagt handlar det om cirka 3 000 landningar vilket minskade utsläppen av koldioxid med minst 450 ton. Omräknat i bränsle motsvarar det ungefär 150 ton. Det är mycket glädjande och visar att vi är på rätt väg, säger Sandra Brantebäck, miljöchef på Göteborg Landvetter Airport.

För drygt ett år sedan infördes ett nytt flygvägssystem på Göteborg Landvetter Airport som satte flygplatsen i den absoluta fronten när det gäller miljösmarta inflygningsvägar. Förutom att flygplanen nu kan landa med mindre gaspådrag för det även med sig att bullret minskat för de närboende och att planen flyger över färre tätorter och hushåll än tidigare.

Projektet med gröna inflygningar startade 2007 av LFVs flygtrafiktjänst. Syftet är att minska flygtrafikens miljöpåverkan, och målet är att åtta av tio inflygningar till LFVs flygplatser ska vara gröna senast år 2020. 
Göteborg Landvetter Airport lanserar nu en ny webbtjänst som gör det möjligt att följa flygplanen vid start och landning. Via flygplatsens webbplats erbjuds detaljerad information om flygplanens position, höjd och typ inom en radie på åtta mil kring flygplatsen. Tjänsten påminner om andra kartbaserade webbtjänster och gör det möjligt att följa både nyligen genomförda flygningar och dem som ägt rum längre bakåt i tiden. 
- Vi ser det här som en service till våra grannar och alla andra som är intresserade av flyget till och från flygplatsen, säger Annika Hilmersson informationschef på Göteborg Landvetter Airport.

Den nya tjänsten som heter WebTrak ligger på flygplatsens webbplats, klicka här. Här går också att skicka in synpunkter och frågor som rör flygningar runt flygplatsen.