Gå till innehåll

Halv miljon resenärer drabbade av flygstoppet

2010-04-23, kl. 11:49

Effekterna av de kraftiga begränsningarna av luftrummet i Europa till följd av vulkanutbrottet på Island är ännu inte över. Det går dock att summera vilken effekt begränsningarna har fått hittills. Vid Swedavias 14 flygplatser har cirka 3 500 flygplansstarter ställts in sedan den 15 april.

Det innebär att 250 000 passagerare inte kommit iväg som planerat och att lika många ankommande passagerare uteblivit.

Enbart i Mälardalen bedöms de besökare som den senaste veckan inte kunnat ta sig dit via Stockholm-Arlanda Airport ha medfört uteblivna intäkter i regionen motsvarande en kvarts miljard kronor. Liknande lokala effekter har uppstått i stora delar av övriga Sverige.

Ungefär 20 procent av värdet på den svenska utrikeshandeln kommer från flygfrakt. Under den gångna veckan har varor värda minst 6 miljarder kronor inte kunnat exporteras eller importeras. En allvarlig effekt för ett av världens mest exportberoende länder och en allvarlig effekt för Swedavia då nästan all denna frakt passerar via Swedavias flygplatser. Därtill kommer effekten i näringslivet av uteblivna insatsvaror för produktionen.

Sammanlagt bedöms Swedavia ha förlorat intäkter på cirka 12 miljoner kronor per dag under de dagar då luftrummet varit stängt. Flygplatserna bekostas helt med trafikavgifter och hyror av olika slag, intäkter som används för att göra flygplatserna bättre och skapa förutsättningar för bättre flygtrafik. Vid de fjorton flygplatserna finns mängder av stora och små företag som nästan uteslutande baserar sin verksamhet på fungerande flygtransporter av passagerare, frakt och post. Det handlar om lokala transportföretag, butiker, restauranger, handlingföretag, cateringföretag med mera. Dessa har dagligen en mångmiljonomsättning som uteblivit under de dagar som flygtrafiken helt eller delvis varit stoppad.

En betydande majoritet av passagerarna vid Swedavias flygplatser ska resa längre än 100 mil. Det gör att endast en mindre del av resorna kunnat ersättas med andra transportslag och då till betydligt högre kostnader och längre restider än planerat.

För att underlätta för passagerarna när trafiken nu är på väg att komma igång erbjuder Swedavia kostnadsfritt trådlöst Internet vid samtliga flygplatser. Passagerare som kommer hem senare än planerat behöver heller inte betala för eventuell bilparkering under dessa extra dagar.

För mer information kontakta Henrik Littorin 0734-33 19 98.