Gå till innehåll

Juni stark månad för flyget

2014-07-03, kl. 11:00

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med hela elva procent under juni månad jämfört med samma period 2013. Totalt reste eller ankom 3,4 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna vilket är en ökning med nära 350 000.

Under juni reste drygt 3,4 miljoner till eller från någon av Swedavias flygplatser. Det totala antalet resenärer är därmed elva procent fler jämfört med juni månad föregående år. Mätt i antalet resenärer motsvarar ökningen nästan 350 000. Antalet utrikesresenärer var 2,3 miljoner vilket är en ökning med nio procent jämfört med samma månad förra året. Inrikesresandet ökade ännu mera och var 1,1 miljoner under perioden, en ökning med femton procent jämfört med samma månad förra året. Hittills i år har flygresandet totalt ökat med åtta procent från Swedavias flygplatser. Utrikesresandet har ökat totalt ökat med nio procent och inrikesresandet med sju procent jämfört med de sex första månaderna 2013.

– Vi ser en stark utveckling av resandet till och från våra flygplatser, både utrikes och inrikes. Det visar vilken betydelse för Sveriges tillgänglighet som effektiva flygförbindelser har. En viktig del i den här positiva trenden är det ökande utbudet av direktdestinationer, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Hittills under 2014, januari-juni, har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökat med åtta procent till 17,3 miljoner. Antalet utrikesresenärer har hittills i år ökat med nio procent och uppgår till totalt 10,7 miljoner och antalet inrikesresenärer har ökat med 7 procent till 6,6 miljoner.

Antalet landningar i linjefart och chartertrafik har under året, januari-juni, ökat med fyra procent till nära 103 000 jämfört med motsvarande perioden förra året.