Konkurrensverket avslår taxiklagomål

2010-03-17, kl. 11:40

Konkurrensverket har beslutat att inte fortsätta utreda anmälan om konkurrensbegränsningar i planerat kösystem vid Arlanda flygplats Terminal 5.