Gå till innehåll

Kraftigt ökat resande till och från Stockholm

2010-10-08, kl. 09:55

Resenärstillväxten fortsatte för Arlanda i september månad och är den tredje månaden i rad med en tillväxttakt på över 10 procent. Totalt valde drygt 1,6 miljoner personer att resa till och från Arlanda i september, vilket är en ökning på 14 procent jämfört med samma månad föregående år.

Resenärstillväxten fortsatte för Arlanda i september månad och är den tredje månaden i rad med en tillväxttakt på över 10 procent. Totalt valde drygt 1,6 miljoner personer att resa till och från Arlanda i september, vilket är en ökning på 14 procent jämfört med samma månad föregående år.

Den största delen av ökningen står utrikestrafiken för. Av de 1 646 653 personer som reste till och från Arlanda under september flög 1 258 017 utrikes och 388 636 personer inrikes, vilket är en ökning på 16 procent utrikes och 10 procent inrikes.

– Naturligtvis spelar den ekonomiska återhämtningen en stor roll i det ökande resandet. Tilltron till framtiden leder till en ökad efterfrågan från affärsresenärer, men det faktum att Stockholm och Uppsala slår nya rekord i antal turister är också en viktig förklaring, säger Jan Lindqvist, informationschef Swedavia Arlanda.

Enligt statistik från Tillväxtverket har turismen till Uppsala och Stockholm slagit rekord i sommar. Störst ökning av boendeintäkter hade Stockholm, där intäkterna steg med 235 miljoner kronor. Procentuellt var det Uppsala som ökade mest med plus 35 procent.

– Svensk turist- och besöksnäring är en av de snabbast växande näringarna och är större än både bil- och läkemedelsexporten. En av flera förklaringar till att Stockholmsregionen lyckas attrahera långväga besökare är de goda kommunikationerna till staden via Arlanda flygplats, och därmed växer också flygplatsen, säger Jan Lindqvist.

Stockholm-Arlanda Airport är aktiv i ett flertal marknadsföringsinitiativ för Stockholm, Mälarregionen och Sverige. Flygplatsen har representanter i flera styrelser i regionen och har bland annat ett nära samarbete med Stockholms Handelskammare och Stockholm Visitors Board för att fortsätta att utveckla Stockholm en attraktiv region.

Tio-i-topp utrikesdestinationer från Arlanda i september:

Köpenhamn, Oslo, London, Helsingfors, Frankfurt, Amsterdam, Paris, München, New York och Antalya.

Topp-fem-destinationer inrikes:

Luleå, Göteborg, Umeå, Malmö och Åre/Östersund.

För mer information:

Anders Bredfell, Presschef, Swedavia Arlanda, 0708-916 401