Gå till innehåll

Miljardaffär vid Stockholm Arlanda Airport

2014-06-09, kl. 08:50

Swedavia och SPP Fastigheter har nått en överenskommelse avseende samtliga aktier i bolaget som äger hotellfastigheten i anslutning till Stockholm Arlanda Airport. Överlåtelsen sker i linje med Swedavias fastslagna strategi att skapa och realisera värden för återinvesteringar i flygplatsernas konkurrenskraft. Transaktionen genomförs till ett underliggande fastighetsvärde om 1 100 MSEK.

Swedavia och SPP Fastigheter har nått en överenskommelse avseende samtliga aktier i bolaget som äger hotellfastigheten i anslutning till Stockholm Arlanda Airport. Överlåtelsen sker i linje med Swedavias fastslagna strategi att skapa och realisera värden för återinvesteringar i flygplatsernas konkurrenskraft. Transaktionen genomförs till ett underliggande fastighetsvärde om 1 100 MSEK med möjligheter till en tilläggsköpeskilling.

I oktober 2012 färdigställdes den nya hotellfastigheten vid Stockholm Arlanda Airport, som sedan dess opereras av Clarion. Samma år blev byggnaden nominerad till Årets Hotellbyggnad i Sverige. Nu har Swedavia och SPP Fastigheter nått en överenskommelse avseende överlåtelse av aktier i det bolag som äger fastigheten. Transaktionen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 1 100 MSEK med möjlighet till en tilläggsköpeskilling. Genom försäljningen gör Swedavia en realisationsvinst i storleksordningen 350 MSEK. Tillträdet är planerat till den 18 juni 2014.

-  Vår uppgift är att vidareutveckla flygplatserna och därigenom stärka förutsättningarna för svensk tillgänglighet. Samtidigt som vi nu genomför ett mycket viktigt steg i det arbetet välkomnar vi Storebrand/SPPs engagemang vilket kommer stärka flygplatsens erbjudande gentemot resenärer ytterligare, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

-  Förvärvet av hotellfastigheten ligger inom vår strategi att investera i fastigheter i tillväxtregioner med stabila kassaflöden. Hållbarhet är en viktig fråga för oss och fastigheten är Green Building certifierad. Vi är mycket glada över möjligheten att få genomföra den här affären tillsammans med Swedavia, säger Marita Loft, VD Storebrand Fastigheter.

Överenskommelsen mellan Swedavia och Storebrand innebär att ytterligare en stark part engagerar sig i den fortsatta utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport. Hotellfastigheten innehåller 414 hotellrum, 44 möteslokaler och två restauranger med direktanslutning till flygplatsens terminaler.

För Swedavia innebär försäljningen att ytterligare utrymme för exploatering av flygplatsnära fastigheter möjliggörs, där kontorsbyggnader intill den nu aktuella hotellfastigheten är nästa naturliga steg. Parallellt skapas också förutsättningar för att omhänderta den långsiktiga tillväxten av resenärer vid flygplatsen. Rådgivare i samband med försäljningen var DTZ.