Något fler flygresenärer under oktober

2012-11-07, kl. 09:07

Antalet resenärer vid Swedavias elva flygplatser var under oktober 2,9 miljoner. Det motsvarar en ökning med en procent, eller omkring 20 000 resenärer, jämfört med samma period föregående år. Antalet utrikes resenärer utvecklades positivt, en procent, medan antalet inrikes resenärer är oförändrat.

Under oktober reste 2,9 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar en ökning med en procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet utrikes resenärer ökade med en procent till 1,7 miljoner resenärer och antalet inrikes resenärer var oförändrade 1,2 miljoner resenärer.

Ökningen av antalet utrikes resenärer består uteslutande av resenärer inom Europa, vilka ökade med två procent till 1,6 miljoner resenärer. Antalet interkontinentala resenärer minskade däremot med tio procent, jämfört med samma period föregående år. De flygplatser som under oktober hade störst procentuell tillväxt av antalet resenärer var Bromma Stockholm Airport (sju procent), Kiruna Airport (sex procent) och Malmö Airport (fem procent).

Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser under oktober oförändrade 19 100.