Gå till innehåll

Nöjdare taxiresenärer och fler miljötaxibilar på Arlanda

2010-08-02, kl. 14:20

Det nya kösystem för taxibilar som infördes på Arlanda i våras har nu dramatiskt ökat både kundnöjdhet och antalet miljötaxibilar på flygplatsen. Sex av tio resenärer anser att förändringen har inneburit en stor förbättring och idag är tre av fyra taxibilar på flygplatsen miljöbilar.

 

Det nya systemet som infördes i våras innebär att miljöbilar har förtur i flygplatsens taxifickor. Ju mindre utsläpp taxibilen har ju kortare blir väntetiden för att bli framkallad till taxifickan framför terminalerna.

 

– Vi är på väg mot de mål vi hade med att göra förändringen. Vi vill minska miljöpåverkan av marktrafiken till och från flygplatsen och samtidigt skapa ett system som gör det enklare för resenärerna att hitta det taxibolag de vill åka med, säger jan Lindqvist, informationschef på Arlanda.

 

– Nu är nästan 75 procent av taxibilarna på Arlanda miljöbilar. Innan vi genomförde förändringen var siffran 48 procent och denna rejäla förbättring påverkar i förlängningen stora delar av taxinäringen i länet, säger jan Lindqvist.

 

För Arlandas resenärer märks förändringen tydligast genom att taxibolagen idag har olika filer vilket ger en god överblick över vilka taxibolag som trafikerar flygplatsen. Något som kunderna uppskattar enligt en nyligen genomförd undersökning.

 

– Av de 200 resenärerna som nu intervjuats anser 93 procent att de bilar/bolag de vill åka med är enkelt tillgängliga framför terminalen, jämfört med 73 procent tidigare, säger Jan Lindqvist.

 

Arlanda har sedan december 2005 på olika sätt premierat de taxibilar som är miljöbilar, och har sedan snart två år informerat om att man under 2011 planerar för nästa steg då bara miljöbilar ska få trafikera taxifickorna.

 

Även miljötaxibilarna har dock drabbats av vårens problem med förorenad etanol och gasbrist i biogasmackarna. Men på Arlanda öppnar nu Stockholm Gas Sveriges största biogasmack. Den är delvis redan i drift, och öppnar för allmänheten – och självklart också alla biogastaxibilar - den 30 september.

 

För mer information:

Jan Lindqvist, Informationschef, Swedavia Arlanda, 0708-916 402