Gå till innehåll

Ny flygplatschef Sundsvall Härnösand Airport

2011-06-29, kl. 11:30

Swedavia tillsätter nu tjänsten som flygplatschef för Sundsvall Härnösand Airport med Frank Olofsson. Rekryteringen som skett i samförstånd med närliggande kommuner betyder en långsiktig lösning för flygplatsen liksom att erfarenheter från det regionala näringslivet tas tillvara. Frank Olofsson kommer att tillträda sin nya tjänst den första september.

Swedavia har under en period sökt efter en långsiktig lösning för vem som ska leda Sundsvall Härnösand Airport och därmed arbetet med att skapa bästa tänkbara tillgänglighet till och från regionen. Valet vid den rekrytering som nu skett har fallit på Frank Olofsson, för närvarande försäljningschef för Skandia Advise i Sundsvall. 

- Frank Olofsson är en van ledare av organisationer i förändring. Vi är övertygade om att han tillför just den kompetens som flygplatsen behöver, såväl i utvecklandet av flygplatsen som i arbetet med att skapa bästa tänkbara tillgänglighet till och från regionen, säger Olle Sundin, Swedavia.

- Sundsvall Härnösand Airport är en viktig pusselbit i regionens möjligheter att utveckla tillgänglighet och närhet till andra regioner och länder. Jag är såklart mycket stolt att få möjlighet att leda detta arbete i nära samarbete med näringsliv och förtroendevalda, meddelar Frank Olofsson.

Frank Olofsson kommer ursprungligen från Östersund men har sedan 2006 varit bosatt i Sundsvall. Han har dessförinnan, i olika sammanhang, även varit engagerad i Västernorrlands näringsliv och förfogar idag över ett brett kontaktnät i regionen. Rekryteringen har skett i samförstånd med företrädare för närliggande kommuner. Frank Olofsson tillträder sin nya tjänst den första september och kommer under en period arbeta parallellt med nuvarande flygplatschef Maria Wall Petrini. Därmed skapas goda förutsättningar att utveckla flygplatsen även under överlämningsperioden.