Gå till innehåll

Oförändrat antal flygresenärer under november

2012-12-06, kl. 09:30

Antalet resenärer vid Swedavias elva flygplatser var under november 2,7 miljoner. Jämfört med samma månad föregående år är det helt oförändrat. Inte heller fördelningen mellan utrikes och inrikes resenärer har förändrats utan är oförändrade. Hittills i år har dock antalet resenärer ökat med tre procent till över 30 miljoner mellan januari och november.

Under november reste 2,7 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias elva flygplatser. Antalet resenärer är därmed oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet utrikes resenärer var 1,5 miljoner och antalet inrikes resenärer 1,2 miljoner. Även denna fördelning är därmed oförändrat jämfört med föregående år.

Hittills i år har över 30 miljoner resenärer ankommit till eller rest från någon av Swedavias elva flygplatser. Jämfört med 2011 har antalet resenärer ökat med tre procent. Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser under november var 17 700 vilket är en minskning med 2 procent jämfört med föregående år. Hittills i år har antalet landningar minskat med 3 procent till 186 000.