Gå till innehåll

Ökat kund- och miljöfokus för taxiresande på Arlanda

2010-03-10, kl. 11:30

Den 23 mars 2010 genomför Stockholm-Arlanda Airport förändringar av taxiframkallningen för att premiera miljötaxibilar och minska antalet tomkörningar på flygplatsen. De nya reglerna förväntas successivt öka antalet miljöbilar på flygplatsen och förenkla för resenärerna att enkelt kunna välja taxibolag.

Arlanda arbetar idag intensivt för att minimera miljöbelastningen av flygplatsverksamheten vilket även inkluderar trafiken till och från flygplatsen. Ett steg i detta arbeta är att 100 procent av alla taxibilar på flygplatsen ska vara miljötaxi den 1 juli 2011. Omställningen kommer att ske etappvis för att alla taxiåkare ska få tid att byta till miljöbil. Samtidigt vill Arlanda också stärka kundnöjdheten hos flygplatsens resenärer och ge taxibolagen en god konkurrenssituation genom att införa ett filindelningssystem som kommer att underlätta för resenärerna att välja det taxibolag de vill åka med.

För mer information:

Jan Lindqvist, Informationschef, LFV Arlanda, 0708-916 402