Gå till innehåll

Ökat resande under april

2013-05-08, kl. 14:21

Antalet resenärer vid Swedavias elva flygplatser ökade med fyra procent under april 2013, jämfört med samma period föregående år. Såväl antalet inrikes som utrikes resenärer utvecklades positivt.

Under april månad reste cirka 2,76 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias elva flygplatser, en uppgång med fyra procent jämfört med samma period föregående år. Antalet resenärer inrikes ökade med fyra procent till 1 123 000 och antalet utrikes resenärer ökade med fyra procent till 1 643 000.

Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser var under perioden 17 800, vilket är sju procent fler än under samma månad 2012.

-  Antalet resenärer i april ökar men ligger i nivå med förra årets trafik om man justerar för helgdagarnas påverkan, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia. Utrikestrafiken fortsätter att växa och det är glädjande att se att kabinfaktorn hos flygbolagen är fortsatt hög.  

Hittills under 2013 har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser minskat med en procent. Antalet resenärer inrikes har under januari-april minskat med fem procent jämfört med 2012, medan antalet utrikes resenärer har ökat med två procent. Antalet landningar i linjefart och charter har hittills i år minskat med två procent jämfört med perioden januari-april 2012 till 64 900.