Gå till innehåll

Ökat resande under juli

2014-08-06, kl. 08:29

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade under juli med åtta procent jämfört med motsvarande månad 2013. Totalt reste eller ankom 3,1 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna vilket är en ökning med drygt 200 000.

Trots varmt väder i Sverige fortsätter behovet av framförallt utrikesförbindelser att öka. Totalt reste eller ankom 3,1 miljoner resenärer vid någon av Swedavias flygplatser under juli vilket motsvarar en ökning motsvarande åtta procent. Antalet utrikes resenärer ökade med nio procent och inrikes resenärer med fyra procent.

Ökningen av antalet resenärer totalt under 2014 motsvarar åtta procent, även denna med den starkaste utvecklingen av antalet utrikes resenärer, nio procent, medan inrikesresandet ökat med sju procent.


Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser har hittills i år ökat med fyra procent till 117 200 jämfört med perioden januari-juli 2013.