Gå till innehåll

Pålitligheten lyfter inrikesflyget 2012

2012-02-20, kl. 15:54

En ny undersökning av TNS SIFO beställd av Swedavia visar att sju av tio svenskar kommer flyga inrikes lika mycket eller mer under 2012, jämfört med 2011. Av undersökningen framgår också att de viktigaste skälen att välja flyg, framför andra kollektiva transportslag, vid inrikesresor är tidseffektivitet, komfort samt att man kommer fram i beräknad tid.

Under 2011 reste 12,4 miljoner passagerare inrikes vid någon av Swedavias flygplatser. Enligt en ny undersökning från TNS SIFO kommer sju av tio svenskar att fortsätta flyga inrikes lika mycket eller mer under de kommande 12 månaderna. De regioner som ligger över rikssnittet är norra Sverige (76 procent), Malmö-området (81 procent) samt Skåne och Blekinge (83 procent).

Av samma undersökning framgår också att bland de kollektiva transportsätten upplevs flyget som mest pålitligt för längre resor, 27 procent följt av tåg, 22 procent samt buss, 14 procent. 

- Resultaten visar att svenskarna även fortsättningsvis har ett stort behov av att kunna ta sig snabbt mellan olika delar av landet. Om fler väljer ett kollektivt resalternativ som flyget istället för bilen är det dessutom positivt ur klimatsynpunkt, säger Brett Weihart, Group Director Aviation Business på Swedavia.

Inrikesflyget har en regelbundenhet i avgångarna på hela 97 procent. Tids-effektiviteten är också det som nämns i TNS SIFO:s mätning som främsta skäl till varför man väljer att flyga inrikes, följt av komforten och vissheten om att komma fram i beräknad tid.

 Övriga fakta

  • Nästan dubbelt så många stockholmare anger kostnadsskäl som orsak att välja flyg, jämfört med riksgenomsnittet
  • Fler män än kvinnor tycker att flyg är ett bekvämt sätt att resa

Om undersökningen
Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1 000 privatpersoner i ett riksrepresentativt urval. Intervjuerna genomfördes under perioden 31 jan-6 feb 2012 av TNS SIFO.

För ytterligare information, kontakta:
Pressavdelningen Swedavia, tel. 08-797 87 77 eller press@swedavia.se