Gå till innehåll

PFOS – ett problem kring brandövningsplatser

2010-01-15, kl. 11:01

För drygt ett år sedan upptäckte Arlanda förhöjda halter av kemikalien PFOS (perfluoroktansulfonat) i Halmsjön som ligger invid flygplatsen. PFOS är ett ämne som bland annat används i utrustning för brandsläckning, rengöringsmedel, elektronik och hydrauloljor på grund av sina vattenavvisande egenskaper.

På Arlanda finns av flygsäkerhetsskäl en stor brandövningsplats där brandskum innehållande PFOS använts under många år. I slutet av 90-talet byggdes en ny brandövningsplats med isolerande gummiduk för att säkerställa att inga kemikalier, flygbränsle eller annat hamnar i mark eller grundvatten. De PFOS-föroreningar som idag finns i Halmsjön härstammar troligen från den gamla nedlagda övningsplatsen.

PFOS är idag spritt i den svenska miljön och precis som på Arlanda har PFOS också hittats vid flera brandövningsplatser runt om i landet. För att hitta en lösning på problemet finansierar LFV i samarbete med Naturvårdsverket ett femårigt projekt som kallas RE-PATH och genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet går ut på att utreda och klarlägga förekomsten och spridning av PFAS, perfluorinerade alkylsulfonater, i allmänhet och PFOS, i synnerhet.

I studien har man bland annat hittat ämnet i bottensediment i Halmsjön. Ämnet tas upp av vattenväxter och hamnar i fiskar högre upp i näringskedjan. Giftigheten är ganska måttlig; problemet är att ämnet inte bryts ner. I väntan på experternas förslag till åtgärder är uppfattningen att bottensedimenten tills vidare inte bör röras med den risk det skulle innebära att ämnet frigörs i vattnet.

– Vi har diskuterat med länsstyrelsen om hur man bäst hanterar föroreningen och har tillsammans kommit fram till att vi bör vänta till studien är klar. Om man börjar gräva i sedimentet och grumlar till vattnet finns risken att det får motsatt effekt och börjar sprida sig istället, säger Jenny Svärd, miljöchef på Arlanda.

LFV har också infört fiskeförbud i sjön tills vidare, någon fara att bada föreligger dock inte.


För mer information:

Jenny Svärd, Miljöchef, Arlanda, 0733-853257