Gå till innehåll

Rekord i antal resenärer under 2013

2014-01-07, kl. 10:14

33,4 miljoner resenärer reste från eller till någon av Swedavias tio flygplatser under 2013. Antalet resenärer har därmed blivit 1,3 miljoner fler jämfört med det tidigare rekordåret 2012. Utvecklingen drivs framförallt av ett ökat internationellt resande, såväl inom som utom Europa.

 

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med fyra procent under 2013 jämfört med 2012. Totalt reste 33,4 miljoner till eller från någon av de tio flygplatserna. Antalet utrikes resenärer ökade med sex procent medan antalet inrikes resenärer ökade med en procent.

- Ökningen av antalet resenärer är en följd av att många flygbolag valt att satsa på nya direktförbindelser vilket förenklar resandet och stärker svensk konkurrenskraft, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Tillväxten av resenärer, såväl inrikes som utrikes, skedde i huvudsak under årets två sista kvartal. Efter årets sex första månader summerades tillväxten endast till en procent. Noterbart är att inrikesresandet hade minskat med tre procent under det första halvåret men därefter återhämtat sig mycket väl. 

- Vi kunde notera en vändning under våren och med de satsningar som inletts och annonserats därefter i kombination med näringslivets stora uppslutning kring linjeutveckling ser vi med tillförsikt framåt, säger Torborg Chetkovich.

2013 innebar ett nytt rekordår i antal resenärer för följande sex av Swedavias flygplatser:

Stockholm Arlanda Airport; 20,7 miljoner
Göteborg Landvetter Airport; 5 miljoner
Malmö Airport; 2,1 miljoner
Luleå Airport; 1,1 miljoner
Umeå Airport; 990 000
Kiruna Airport; 226 000

Under 2013 var antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser drygt 200 000, vilket är två procent fler än under 2012.