Gå till innehåll

Rekordmånga resenärer och ett effektivare flyg

2013-01-07, kl. 10:00

32,4 miljoner resenärer reste från eller till någon av Swedavias elva flygplatser under 2012. Det motsvarar en ökning med tre procent jämfört med rekordåret 2011. Samtidigt minskade antalet landningar i linjefart och charter med tre procent. Därmed har det ökande resandet av flyg-branschen kunnat kombineras med minskade utsläpp av växthusgaser.

Antalet resenärer vid Swedavias elva flygplatser under december 2012 var 2,3 miljoner. Jämfört med samma månad föregående år är det en minskning med fem procent. Under hela 2012 var dock antalet resenärer 32,4 miljoner, vilket motsvarar en ökning med tre procent jämfört med 2011. Därmed är också det tidigare rekordet från 2011 överträffat med cirka 900 000 resenärer. Antalet utrikes resenärer ökade under helåret med fyra procent och antalet inrikes resenärer med en procent.

- Det ökade resandebehovet till och från Sverige skapar nu möjligheter att konkurrera om direktförbindelser till framförallt snabbväxande ekonomier runt om i världen. Om vi vill att de ska bli verklighet måste vi inse samhällsvärdet utav dem och jobba tillsammans för att de ska bli verklighet, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Samtidigt som antalet resenärer fortsätter att öka, minskar antalet landningar i linjefart och charter. I december 2012 minskade antalet landningar med tio procent och under helåret var minskningen tre procent till 199 600. Ökningen av antalet resenärer med 900 000 kombinerades därmed med att cirka 6 500 färre landningar genomfördes vid flygplatserna. 

- Utvecklingen mot att fler kan resa parallellt med att utsläppen från branschen minskar är ett tydligt bevis på att flyget fortfarande har framtiden för sig. Samtidigt måste arbetet med att utveckla än mer effektiva och hållbara förbindelser fortgå oförtrutet, fortsätter Torborg Chetkovich.