Gå till innehåll

Schenker etablerar logistikcenter i Airport City

2010-08-17, kl. 10:53

– Det är med glädje vi välkomnar DB Schenker Logistics till Airport City. Tillsammans med dem och andra kommande etableringar knyter vi samman människor, handel och affärer i regionen med resten av världen. På så sätt bidrar vi till fortsatt positiv utveckling för hela Västsverige, säger Olle Sundin, flygplatschef på Göteborg Landvetter Airport.

DB Schenker Logistics samlar fyra av sina befintliga verksamheter i Göteborg till Airport City. Den nya logistikanläggningen omfattar 31 000 kvadratmeter i en första etapp, där möjlighet finns att bygga ut med ytterligare 15 000 kvadratmeter.

– Att ett så starkt varumärke som DB Schenker väljer att etablera sig i Airport City bekräftar den attraktionskraft som flygplatsens läge har för företag som vill stärka sin position i regionen, säger Davis Bergström, fastighetschef på Göteborg Landvetter Airport.

Det unika läget intill en internationell flygplats i kombination med tillgången på etableringsklar mark som tillåter stora volymer var det som avgjorde Schenkers val av Airport City för sin etablering.

– Denna satsning gör att vi blir mycket effektivare och flexiblare. Flygplatsen är ett perfekt läge för oss, det ökar vår kvalitet och servicegrad. På sikt räknar vi med att sysselsätta 150 till 200 personer i anläggningen, säger Mats Olsson, VD Schenker Logistics AB.

Byggandet beräknas vara klart sensommaren 2011. För byggande, fastighetsutveckling och som markägare står Bockasjö AB som bygger enligt Green Buildingstandard. Kriterierna för GreenBuilding är att sänka energianvändningen i fastigheten med 25 % mot kraven i Boverkets byggregler (BBR). Ett av målen med GreenBuilding är att minska utsläppen av koldioxid.

– Vi är väldigt glada för samarbetet med Bockasjö AB. Att arbeta med ett så dynamiskt fastighetsutvecklingsbolag är inspirerande för västra Sveriges Airport City, säger Davis Bergström.

Airport City kommer att bestå av fyra verksamhetsområden: handel/upplevelse, logistik, kontor och hotell/konferens. Porsche Center etablerades hösten 2009 inom området handel/upplevelse. I och med DB Schenker Logistics etablering får Airport City ytterligare ett ben att stå på.

Fler bilder om Schenkers etablering i Airport City finns att se i vår bildbank.