Gå till innehåll

Skottdag ger nedgång i resandet under februari

2013-03-07, kl. 13:32

Det totala resandet under februari 2013 minskade med tre procent jämfört med samma period föregående år mätt i antal resenärer vid Swedavias elva flygplatser. Framförallt sker minskningen för inrikesresandet medan antalet utrikesresenärer var oförändrat.

Under februari månad reste 2,3 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias elva flygplatser, en nedgång med tre procent jämfört med samma period föregående år. Antalet resenärer inrikes minskade med åtta procent medan antalet utrikes resenärer var oförändrat. Antalet resenärer inrikes var 950 000 och antalet resenärer utrikes 1 350 000.

Under februari var antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser 15 200, vilket är sex procent färre än under samma månad 2012.

-  Med hänsyn tagen till att skottdagen i februari 2012 påverkar jämförsiffrorna så ligger årets februaritrafik på samma nivå som föregående år, säger Torborg Chetkovich, vd och koncernchef Swedavia. Trenden att utrikestrafiken håller uppe resandet medan det inrikes resandet minskat något kvarstår, vilket visar på vikten av att utveckla ett linjenät och en internationell tillgänglighet som matchar resenärernas efterfrågan.

Hittills under 2013 har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser minskat med två procent till 4 550 000. Antalet resenärer inrikes har under januari och februari minskat med sex procent till 1 850 000 jämfört med 2012, medan antalet utrikes resenärer, 2 700 000, ligger på samma nivå som föregående år. Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser har hittills i år minskat med fyra procent jämfört med perioden januari-februari 2012 till 30 400.