Gå till innehåll

Speed dating på flygplatsen för arbetssökande

2013-10-10, kl. 10:00

25 arbetssökande ungdomar från Härryda kommun träffar i dag företag på Göteborg Landvetter Airport i syfte att hitta praktikplatser på flygplatsen. Initiativet till projektet ”Nollvision för unga arbetslösa i Härryda kommun” kom från Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport.

- Flygplatsen är den största arbetsplatsen i kommunen och därför har vi både ett ansvar och en möjlighet att göra någonting åt ungdomsarbetslösheten, säger Charlotte Ljunggren.  

De 25 unga arbetssökande som kommer till flygplatsen kommer i korta speed dating-möten att få träffa olika verksamheter på flygplatsen för att presentera sig själva och veta mer om vad en praktikplats skulle kunna innebära. Arbeten inom restaurang, fordonsverkstad, förråd, underhåll, information och lokalvård är aktuella i denna uppstart av projektet.

- Detta är ett första steg som vi hoppas kan mynna ut i något bra för alla parter. Förhoppningsvis kan vi hitta en matchning för ett tiotal platser under tremånadersperioder, säger Charlotte Ljunggren.

”Nollvision för unga arbetslösa i Härryda kommun” är en samverkan mellan Härryda kommun, Arbetsförmedlingen och Swedavia/Göteborg Landvetter Airport. Det är också ett delprojekt i ”Framkant Härryda”, en satsning som syftar till att utveckla kommunen till en ännu bättre näringslivs- och utbildningskommun. Förutom Nollvision så pågår även andra samverkansprojekt mellan näringsliv och utbildning, t ex Fadderskapsprojekt, Handslaget Härryda, Lokala branschråd och Lokalt kompetensråd.

- Detta är ett jättebra initiativ från Swedavia som Härryda kommun självklart vill delta i. För vårt arbete med Framkant Härryda blir detta mycket positivt, säger Karina Djurner, kommundirektör i Härryda kommun.

- Vi på Göteborg Landvetter Airport är starkt engagerade i regionens utveckling, inte bara vad det gäller den internationella tillgängligheten, utan också i ett socialt perspektiv, säger Charlotte Ljunggren. Vi måste ta hand om våra ungdomar och det är ett gemensamt ansvar!

 

För mer information: Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör Göteborg Landvetter Airport, tel: 010-10 93 105