Gå till innehåll

Stark månad för utrikesresandet

2014-05-07, kl. 09:00

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med åtta procent under april månad jämfört med samma period 2013. Totalt reste eller ankom 2,9 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna vilket är en ökning med 200 000.

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med åtta procent under april månad jämfört med samma period 2013. Totalt reste eller ankom 2,9 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna vilket är en ökning med 200 000.

Under april reste drygt 2,9 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias flygplatser. Antalet resenärer är därmed åtta procent fler jämfört med samma månad föregående år. Mätt i antalet resenärer motsvarar ökningen 200 000. Antalet utrikesresenärer var 1,8 miljoner vilket är en ökning med hela elva procent jämfört med samma månad förra året. Inrikesresandet visade en ökning med två procent till 1,1 miljoner under samma period.

-  Vi noterar ett särskilt högt utrikesresande denna månad som även i övrigt präglas av en fortsatt stark utveckling för flyget. Även framåt ser vi en positiv utveckling för utrikesresandet genom det allt större utbudet av direktdestinationer från våra flygplatser, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Hittills under 2014 har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökat med åtta procent till 10,7 miljoner passagerare. Antalet utrikesresenärer har under januari till april månad ökat med nio procent och uppgår till totalt 6,4 miljoner. Även antalet inrikesresenärer har ökat hittills i år med sju procent till 4,3 miljoner.