Gå till innehåll

Stark resenärstillväxt vid Swedavias flygplatser

2017-04-27, kl. 16:32

Resenärstillväxten vid Swedavias flygplatser är fortsatt mycket stark. Under årets första tre månader ökade antalet passagerare med 6,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen innebar också att antalet passagerare vid Swedavias tio flygplatser för första gången passerade 40 miljoner för ett rullande helår.

Efterfrågan på flygresor fortsätter att öka. Det märks inte minst vid Swedavias tio flygplatser, där de senaste årens starka resenärstillväxt fortsatt under första kvartalet 2017. Antalet utrikespassagerare ökade med 6,8 procent och antalet inrikespassagerare ökade med 4,9 procent. Den samlade passagerartillväxten var 6,1 procent.Den starka utvecklingen ser också ut att fortsätta framöver, även om en viss osäkerhet råder rörande vilka effekter en eventuell nationell flygskatt i förlängningen kan få.

– Att flygresandet ökar är bra för Sverige och svensk konkurrenskraft. För att ta hand om de stora resenärsökningarna som kommer ökar vi takten i våra utvecklingsarbeten för att höja kapaciteten på våra flygplatser, säger Jonas Abrahamsson, som tillträdde som vd och koncernchef för Swedavia den 2 januari i år.

Koncernens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 1 347 MSEK (1 299), vilket var en ökning med 48 MSEK och 3,7 procent jämfört med föregående år. Det är till stor del den positiva resenärstillväxten vid Swedavias flygplatser som bidragit till den högre nettoomsättningen.

Rörelseresultatet uppgick till 116 MSEK (126) och periodens resultat uppgick till 80 MSEK (87). Sänkt avgiftsnivå till flygbolagen, periodiseringseffekt av kostnader för underhåll, IT och miljö förklarar det lägre rörelseresultatet jämfört med föregående år.

För ytterligare information, kontakta:

David Karlsson, kommunikatör, tel. 010-10 90 100 eller press@swedavia.se

Swedavia AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 klockan 14.00.